Apa ya yang cocok? #2

Yuhu, sebelum lupa terlalu jauh ada baiknya kita lanjutkan tulisan kemarin. Oke?

Bila kemarin kita sudah mengawali dengan serapan dalam bentuk imbuhan, tepatnya akhiran. Kini, kita akan masuk pada cara-cara bahasa persatuan kita mengambil-ambil kata dari luar negeri untuk dimasukkan ke dalamnya. Daripada berlama-lama menghabiskan waktu, baiknya kita mulai saja. Baca lebih lanjut

Iklan